Algemene voorwaarden

Korte Algemene Voorwaarden Lightbulb Design

1. Toepasselijkheid

Even wat algemene informatie. Aangezien wij gevestigd zijn in Nederland, geldt het Nederlands recht.

Online kun je ons vinden op www.lightbulbdesign.nl

Lightbulb Design
Mast 38
3891 KG, Zeewolde

Kvk-nummer: 78635969
Btw-nummer: NL003358084B92

2. Betaling

Wij gaan hard aan het werk voor jou en jouw organisatie. En leveren binnen de afgesproken termijn de beloofde service, goede kwaliteit en de afgesproken opdracht. Dit is wat we jou beloven, wat we van jou verwachten is dat onze facturen binnen 30 dagen worden betaald. Mocht dit niet gebeuren dan hebben wij het recht jouw website offline te halen, rente te rekenen of de vordering uit handen te geven waarbij de kosten voor de opdrachtgever zijn. Wanneer er akkoord wordt gegeven op een offerte boven de €1000 vragen wij om een aanbetaling van 25% op het totaal bedrag van de offerte(s).

3. verantwoordelijkheden

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Wel ben je zelf verantwoordelijk voor de bestanden en tekst die je aanlevert. Wij willen een goede samenwerking tussen Lightbulb Design en jou. Zo kunnen wij namelijk het beste resultaat leveren.

4. Levering, onderhoudskosten en fair-use policy

Wij zullen altijd ons best doen de opdracht op te leveren binnen de afgesproken termijn. Na de oplevering ben jij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw website. Per maand rekenen wij een verplicht onderhoudstarief van €25,-. Voor dit tarief maken wij back-ups, betalen we de licenties van je site en zorgen we dat je site beveiligd en up-to-date blijft. Mocht je na de oplevering nog content willen veranderen dan kun je dat laten weten en zullen wij dit zonder nacalculatie aanpassen. (Deze service zit bij de onderhoudskosten inbegrepen). Wij doen dit op basis van onze fair-use policy. Met onze fair-use-policy bedoelen we dat er geen excessief gebruik wordt gemaakt van onze service. Als vuistregel hanteren wij dat we 2 uur per jaar extra bezig zijn aan jouw site. (Meer informatie over de ‘fair-use policy’ zie de uitgebreide Algemene Voorwaarden artikel 18)

5. Opzegtermijn onderhoudscontract

Je gaat een contract aan voor minimaal 1 jaar. Dit contract kan niet tussentijds worden ontbonden. Tenzij beide partijen akkoord gaan met de ontbinding. Als je een domein laat hosten bij ons kun je elke maand kosteloos opzeggen. Hierbij betaal je dan nog door tot het einde van de maand waarin je hebt opgezegd. 

6. Garantie

Wanneer jij alles bij ons onderbrengt staan wij volledig in voor het werk dat we leveren. Wel zijn er soms derden betrokken bij het maken van een website. Voor deze derden kunnen wij niet instaan. Wel kunnen we je gerust stellen dat het niet werken van een website zelden voor komt.

7. Aansprakelijkheid

Omdat wij ook mensen zijn kan het dat er een fout wordt gemaakt. Als de fout door ons komt zullen we dit dan ook erkennen en zo snel mogelijk oplossen.

8. Overmacht

Soms kunnen zich situaties voordoen die wij helaas niet hebben voorzien, of welke we niet kunnen voorkomen. In het geval van zieke medewerkers, rampen, overstromingen of een andere vorm van overmacht zullen wij alsnog ons best doen jou zo goed mogelijk te helpen en een passende oplossing te bieden. 

9. Beëindiging

Wanneer jij je afspraken niet netjes nakomt, bijvoorbeeld wanneer facturen niet worden betaald, dan mogen wij de overeenkomst verbreken en beëindigen. Wij stellen een goede samenwerking erg op prijs dus deze situatie zal dan ook niet vaak voorkomen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Omdat wij de ontwerpers zijn van jouw ontwerpen, behoren deze strikt gezien tot onze intellectuele eigendommen. Dit betekent dat ze niet mogen worden doorverkocht of op een andere manier dan bedoeld gebruikt mogen worden. 

11. Overdraagbaarheid rechten

Wij mogen de dienstverlening onderbrengen bij derden, en hoeven jou hier niet van op de hoogte te stellen. Tenzij er persoonlijke informatie moet worden doorgegeven, dan zullen we hierover contact hebben en alleen doorgaan met jouw akkoord. Dit gebeurd vrijwel nooit en mocht het wel gebeuren dan zul je het waarschijnlijk niet eens merken.

12. Geheimhouding

Als we jou niet-openbare informatie vertellen over ons bedrijf dan gaan wij er van uit dat jij deze informatie voor jezelf houd. 

13. Website maken

Wanneer wij een website bouwen is dit inclusief 1 correctie ronde. Kijk dus goed de website door bij deze correctie ronde, en laat alles weten waar je net niet tevreden over bent. Dan lossen wij dat op, want wij willen dat jij tevreden bent met het eindresultaat. 

14. Domeinnaamregistratie en hosting

Domeinen worden op jouw naar geregistreerd. Als je het onderhoudspakket met hosting kiest dan houden wij het domein in beheer. Dit betekent dat wij jou ontzorgen in het geregel rondom de domeinnaam, hosting en je mailbox. Wij maken gebruik van een server die we vertrouwen, maar mocht er iets mis gaan bij de server dan zijn wij hier niet aansprakelijk voor.